Türkiye'de Yerel Yönetimler
Taha Can Gürlek

Taha Can Gürlek

Türkiye'de Yerel Yönetimler

08 Nisan 2019 - 00:24

Günümüzde yaşadığımız kentlerin, mekânsal ve çevresel bağlamda, sağlıksız olmalarının altında birçok etken ve neden yatmaktadır. Bunlar; en belirgin hatları ile toplumsal alanda yaşanan sosyal ve kültürel yozlaşma, kentlerde üretim ilişkilerinin yetersiz kalması, piyasa güçlerinin kent üstünde de egemen olduğu siyasal zemin, uzun zamandır hüküm süren kapitalist anlayış ve rant ekonomisi, plansız sanayileşme ve çarpık kentleşme olarak özetlenebilir.

Ülkemizde kentleşme sürecini tarif ederken iki önemli süreçten söz edebiliriz.

Birincisi, 50’li yıllarda, Demokrat Parti iktidarı ile birlikte, ABD ile yapılan antlaşmalar, yardımlar, tüm bunların ortaya çıkması ile kırdan kente doğru göç olayının artarak yaşanmasıdır.

İkincisi; yukarıda ifade ettiğim sorunların yanında, 24 Ocak 1980 ekonomik kararlarının ardından yaşanan 12 Eylül 1980 darbesi ile birlikte yeni liberal politikaların ve serbest piyasa ilişkilerinin yeniden uygulandığı alanlar haline gelmesidir.

Sonuç olarak, ikinci kırılma noktası ile birlikte Türkiye’de yeni bir dönem başlamış, bu yeni döneme ait somut deliller kentlerde ve kentsel yaşam kalitesinde gözle görülür hale gelmiştir.

Bu arada, yerel yönetimler Özal, Erdoğan, Gökçek, Topbaş isimleri ile anılan dönemlerde,  kentler yeni pazarlar haline getirilmiş, hizmetler piyasalaştırılmış, ticarileştirilmiş, özelleştirilmiş ve yabancılaştırılmıştır. Böylece vatandaşların müşteri olarak kabul gördüğü, yönetişimin olduğu bir süreç herkese dayatılmıştır.

Günümüzde ise artık, çözüm ya hizmetlerin özelleştirilmesi ya da mafyalaşmış bir kanal ile sağlanmaktadır. Belediyelerde uygulanan neo liberal politikalar ve yağma talan uygulamalarının sonucunda, sağlıksız yaşam sahalarına ve aşırı nüfus yoğunluklarının bulunduğu kentlere mal olmuştur.

Tüm bu sorunlar ve geri gidişin eşiğinde Türkiye yeni bir yerel yönetim seçimini geride bırakmıştır. Dilerim ki, bu yeni dönem halk için, halkla birlikte, israftan uzak, şeffaf, yolsuzluk ve yoksulluğun olmadığı, daha üretken bir dönem olur. Düşüncem o ki, yerel yönetimlerin borç batağından sıyrılıp kalkınması, Türkiye’nin kalkınması ile sonuçlanacaktır.

YORUMLAR

 • 3 Yorum
 • İlyas Sabanci
  1 hafta önce
  Teşekkür ederim devremin oğlu.her nekadar bizzat tanımasamda baban çağdaş olaylara duyarlı bir evlat yetiştirmiş.tebrik ediyorum
 • göksel
  1 hafta önce
  Ellerine sağlık tahacım
 • hasan kara
  2 hafta önce
  Belediyelerin rant kapısı haline getirildiğini politik bir dille anlatmaya çalışmışsın bravo

Son Yazılar